Nilai Kelas XI

a. Al-Qur`an Hadits 

b. Aqidah Akhlaq 

c. Fiqih 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 

Bahasa Arab 

Pendidikan Pancasila 

Bahasa Indonesia 

Matematika 

a. Fisika 

b. Kimia 

c.Biologi 

a. Sosiologi 

b. Ekonomi 

c. Sejarah 

d. Geografi 

Bahasa Inggris 

Penjas Orkes 

Ilmu Hadits

Prakarya 

Muatan Lokal : Tahfiz quran 

Ushul Fikih

Matematika Lanjut

Ilmu Tafsir

Seni Budaya

😍 man9jakarta@2023 🤩